SIM SME

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน
* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
   ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 6 GB/384kbps ไม่จำกัด
รับสิทธิ์ถึงวันที่ 30/4/2018 เท่านั้นค่ะ
เว็บไซต์ : smespeak.com
S__2252816
S__2252817